Voorbereiding 
Vloeren laten plaatsen 

 • Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe vloer!
  Samen met ons ervaren team zullen wij er wat moois van maken. Voordat uw vloer geplaatst wordt, zijn er nog een paar zaken waar u aan kunt denken om een perfect geplaatste vloer te krijgen. Hieronder vindt u daarvan een overzicht.
  Belangrijke informatie: 

  – Heeft u het juiste adres aan ons doorgegeven? Bij verhuizing hebben wij uiteraard uw nieuwe adresgegevens nodig!
  – Er dient voldoende verlichting, elektriciteit, water en een werkend toilet aanwezig te zijn.
  – Zorg voor afdoende verzekering alsmede afsluitbaarheid en glasdichtheid van het pand. De verantwoordelijkheid gaat namelijk bij levering (dus al voordat er gelegd is!) over op u. Ook heeft u verantwoordelijkheid voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich tijdens het werk bij u thuis bevinden.
  – Zorg er bij nieuwbouwwoningen voor dat de aannemer de vloer met tenminste 30 mm (= NEN-norm) zandcement-dekvloer of anhydrietvloer boven ingegoten CV- en warmwaterleidingen oplevert. Controleer of dit in uw koopovereenkomst van uw huis zo is vermeld. Als dit niet zo is vraag er dan uitdrukkelijk om. Dit is belangrijk om krimpnaden en restvochtproblemen te voorkomen.
  – Laat de aannemer/projectontwikkelaar weten dat er een vlakheid nodig is, waarbij de afwijking op een rei van 2 meter maximaal 5 mm is.
  – De verwarming moet werken zodat de lijm en afwerking goed kan drogen. Een minimum temperatuur van 17° C is noodzakelijk. Gebruik voor systemen met vloerverwarming het opstookprotocol vloerverwarming bij uw installateur/ parketleverancier.
  – Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatiemogelijkheden van de ruimte, óók tijdens uw vakantie.
  – Zorg ervoor dat de vloer leeg is. Een vloer is leeg als er geen meubels op staan en eventuele vorige vloerbedekking en lijm-, kalk-, cement- en/of vuilresten en losse delen zijn verwijderd.
  – Vloeren en wanden dienen volledig en blijvend droog te zijn bij aanvang van onze werkzaamheden.
  – Zorg dat u zelf aanwezig bent, of in elk geval bereikbaar, voor onze parketleggers. Zo kan er in geval van twijfel overlegd worden.
  – Het is niet mogelijk om naast het leggen van de vloer tegelijkertijd ook nog andere werkzaamheden in de betreffende ruimte te laten plaatsvinden.
  – Als de vloer is opgeleverd en betaling is nog niet geschied, dan dient er betaald te worden aan de vloerenlegger. Zorgt u ervoor dat u voldoende contant geld in huis heeft. Uiteraard kunt u ook per pin betalen. Wenst u het bedrag over te maken dient u dit vooraf te doen.
  – Verderop op deze pagina vindt u ons onderhoudsadvies voor uw nieuwe vloer. Volg deze adviezen nauwgezet om lang plezier van uw vloer te houden.

  Onderhoudsadvies vloeren Parré

  Wij vertrouwen erop dat je tevreden bent met onze producten en er vele jaren plezier van zal hebben. Om je product in optimale conditie te houden is een juiste reiniging van groot belang. De reinigingsinstructies variëren per product, dus zorg ervoor dat je de juiste handleiding selecteert.  Het onderstaande advies is zorgvuldig opgesteld. Desondanks aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de resultaten van de reiniging.

  Onderhoudsproducten te koop bij ons in de winkel!

  Onderhoudsproducten te koop bij ons in de winkel!

  Onderhoudsproducten te koop bij ons in de winkel!

  Onderhoudsproducten te koop bij ons in de winkel!

  Brochures vloeren

  • Waarom is een opstookprotocol vereist bij vloerverwarming?
   In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen (warm-koud, krimpen-uitzetten). Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk dat de vloerverwarming geleidelijk en langzaam op temperatuur gebracht wordt. Dit gebeurt door middel van het opstookprotocol.
   Belangrijk: het opstookprotocol (opstoken en afkoelen) voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie, niet van een eventuele thermostaat-temperatuur in de betreffende ruimte.

   Wat is de maximale watertemperatuur bij het opstookprotocol?
   Het is te allen tijde verstandig om het opstookprotocol voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van maximaal 40 graden Celsius. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 °C als maximum temperatuur aan, dit levert echter een verhoogd risico op scheuren en onthechting op.

   Bij welke vloeren wordt het opstookprotocol gedaan?
   Het opstookprotocol geldt voor alle type vloeren, zoals PVC, click PVC, laminaat, hout, marmoleum, vinyl en tapijt. Het uitvoeren van het protocol gebeurt altijd vóór het aanbrengen van de vloerbedekking (dus niet als de vloer al af is). Dan kan er nog aan de vloerverwarming worden gewerkt zonder dat de eindafwerking beschadigd wordt.
   Tijdens het protocol is het van belang dat de dekvloer ongeveer op eindsterkte is. Cementgebonden dekvloeren zouden bijvoorbeeld bij voorkeur niet worden opgewarmd binnen 28 dagen (nadat de dekvloer gelegd is). Bij calciumsulfaat gebonden dekvloeren kan het protocol afhankelijk van de mortelkwaliteit eerder uitgevoerd worden. Calciumsulfaat heeft namelijk een hogere interne buigtreksterkte.

   Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 °C bedraagt

    

  Heeft u een vraag stel hem hier!

  Vul graag duidelijk uw naam, telefoonnummer en eventueel adres gegevens in.